Pædagogik

Gårdmiljøet

På Bramsnæsvig arbejdes der bevidst med tilgangen til det enkelte menneske. Det er i relationen, samt i forståelsen af den aktuelle sammenhæng, at pædagogen skaber nærvær og muligheder for en selvstændig udvikling hos den enkelte - med den hensigt, at skabe så høj en trivsel som mulig.

Til at udvikle den enkelte ansattes pædagogiske kompetencer, er der planlagt løbende kurser og uddannelse inden for bl.a. relationsforståelse (psykologisk/pædagogisk), neuropædagogik, psykiatri og kommunikation (Tegn Til Tale). Kompetenceudviklingen tilpasses løbende med henblik på, at oparbejde en flerfaglig tilgang, som videst muligt kan understøtte den enkelte beboers behov, evner og muligheder.

Pædagogisk praksis

Beboerne medindrages i den udstrækning det er muligt, i de daglige opgaver og funktioner vedrørende egen person og bolig. Den pædagogiske støtte til det praktiske arbejde foregår i et tryghedsskabende miljø, hvor krav stilles med udgangspunkt i den enkeltes muligheder og interesser.

Alle beboere har pædagogiske handleplaner, som løbende justeres og drøftes med beboeren, primære pårørende samt øvrige interessenter. Til understøttelse af den enkelte handleplans indsatsområder, benyttes i det daglige det elektroniske dokumentationssystem Bosted System.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk