Medarbejdere

Gårdmiljøet

På Bramsnæsvig er der ansat ca. 50 personer i faste stillinger, hvor de fleste er pædagoger og hertil kommer øvrigt pædagogisk personale, pædagogstuderende, køkken- og servicepersonale samt ledelse.

Bramsnæsvig er en værdibaseret virksomhed som bevidst arbejder værdierne ind i tilgangen til beboeren, vores udviklingsarbejde og drift.
Der er udarbejdet omfattende målsætninger og handlingsplaner for både det organisatoriske og pædagogiske arbejde, som understøtter udfoldelsen af vores grundlag i praksis.

For at understøtte og sikre den faglige udvikling, er en fast stab af medarbejdere tværgående mellem de pædagogiske enheder.

Alle medarbejdere er herudover organiseret i teams med henblik på, at understøtte de aktuelle opgaver og udvikling.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk