Beboerne

Gårdmiljøet

Beboerne spænder i dag aldersmæssigt fra først i tyverne til sidst i firserne og bor som udgangspunkt i nær tilknytning til jævnalderende.

Alle beboere har et omfattende behov for hjælp og støtte i deres hverdag. Det kan være på grund af aldersrelateret funktionsnedsættelse, fysiske handicaps, psykiatriske problemstillinger eller særlige kognitive og sproglige vanskeligheder.

Den enkelte skal generelt have verbal og/eller fysisk hjælp og støtte til de fleste opgaver. Det kan være til personlig pleje, påklædning, spisning, kommunikation, aktiviteter, samvær, behovsafklaring, forflytning, økonomi, mv.

Beboere i den erhvervsaktive alder har, som udgangspunkt et eksternt beskæftigelses- eller skoletilbud, hvor de ældre til gengæld får et dagligt tilbud, om beskæftigelse på Toppen, som er Bramsnæsvigs eget aktivitetstilbud.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk