Aktiviteter

Alle beboere, som kan magte det, tilbydes ekstern dagbeskæftigelse i dagskole, beskyttet værksted eller dagcenter.

Beboerne tilbydes lystbetonede aktiviteter både hjemme og ude. Som eksempel kan nævnes de årlige ferieture, udflugter, deltagelse i handicapfestivals og deltagelse i Bramsnæsvigs fællesarrangementer, som eksempelvis sommerfest og motionsdag.

I vinterhalvåret tilbydes beboerne sang- og musikaftener efter regler for fritidsundervisning. Der er ligeledes mulighed for, at deltage i afspænding/massage ved ekstern afspændingspædagog mod brugerbetaling.
 
Sigtet med aktivitetstilbuddene er, at give beboerne udfordringer og oplevelser, som inspirerer den enkelte til, at tilegne sig nye kompetencer.

Toppen er en del af Bramsnæsvigs § 85 tilbud, til de af beboerne, som primært på grund af alders- eller sygdomsbetinget svækkelse ikke længere kan tilbydes eller magte dagbeskæftigelse i eksterne tilbud. Dette tilbud gives ud fra den overbevisning, at alle mennesker uanset alder, har behov for et miljøskifte og samvær med andre mennesker.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk