Økonomi

Botilbuddet er et takstfinansieret tilbud reguleret ud fra principperne i den regionale aftale for Region Sjælland vedrørende § 108 botilbud.

Døgnpris for 2019 er 2355 kroner. Hertil kommer borgerens egenbetaling for boligen, samt sine leveomkostninger. Den enkelte kan indgå aftale med Botilbuddet om betaling for servicepakke vedrørende  kost, vask, vinduespolering med videre.

Befordring af beboere for private ture i busser tilhørende botilbuddet.

Serviceniveau og retningslinjer for ledsagelse i botilbud Lejre kommune.

Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse for beboere på døgntilbud under ferie