Økonomi

Botilbuddet er et takstfinansieret tilbud reguleret ud fra principperne i den regionale aftale for Region Sjælland vedrørende § 108 botilbud.

Døgnpris for 2017 er 2295 kroner. Hertil kommer borgerens egenbetaling for boligen, samt sine leveomkostninger. Den enkelte kan indgå aftale med Botilbuddet om betaling for servicepakke vedrørende  kost, vask, vinduespolering med videre.

Kørsel i Botilbuddets biler afregnes individuelt ud fra kilometertakst.