Om at bo på Bramsnæsvig
Fysiske omgiver og faciliteter

Bramsnæsvig er beliggende i Kirke Hyllinge, midt mellem Roskilde, Holbæk og Frederikssund i det sydlige Hornsherred. I Kirke Hyllinge er der et aktivt lokalsamfund. Der er mulighed for dagligvarer indkøb, der er lægehus, tandlæge, fysioterapi, frisør, fodterapi, kirke mv.

Byggeriet er fra 2005 og består af 27 lejligheder på 42 m2. Botilbuddet har 3 bo-enheder som man kan bevæge sig imellem enten over gårdspladsen eller via overdækket glasgange. Hver bo-enhed består af 9 lejligheder og et fællesrum med køkken stue og spisefaciliteter. Derudover er der adgang til fælles bryggers med vaskefaciliteter. Bygninger og boliger på Bramsnæsvig er alle egnede for mennesker med fysiske handicap.

De enkelte lejligheder består af et stort rum, der via et integreret flytbart skab, kan inddele rummet i soveværelse og stue. Derudover indeholder lejlighederne et stort handicapvenligt badeværelse og et entreområde med et lille te-køkken med køleskab. Til hver enkelt lejlighed er der et mindre stykke terrasse, med egen havedør, som beboerne kan bruge til det de har interesse for.

På samme måde som de enkelte lejligheder tilpasses individuelle behov via de flytbare skabe, arbejder vi ligeledes løbende med at tilpasse fællesarealerne så vilkårene for at kunne deltage i fællesskabet optimeres for den enkelte. Her arbejder vi ligeledes med flytbare vægge, særligt farve og møbelvalg, belysning og placering som trygheds og stemningsskabende virkemidler. 

Botilbuddets historie kan føres helt tilbage til 1948, hvor det daværende Bramsnæsvig var beliggende i Ejby ved Isefjorden frem til 2005. Alle beboerne herfra, samt en ny gruppe af unge mennesker, fik på dette tidspunkt tilbudt bolig i de nyopførte bygninger.

Lovgivningsmæssig- og praktisk organisering

Bramsnæsvig er et af Lejre kommunes botilbud for voksne med udviklingshandicap. Der gives ydelser efter servicelovens §§85 + 83. Beboerne bor under Almenboliglovens § 105

Beboerne spænder i dag aldersmæssigt fra midt i tyverne til midt i firserne. Ved indflytning tages der højde for om beboeren matcher den øvrige beboergruppe. Læs mere om beboergruppen under ”Beboere”

Botilbuddet har eget mindre fælleskøkken, med kostfaglige medarbejdere ansat, som tilbereder og tilbyder aftensmad alle ugens dage, samt brunch i weekenden.

Alle øvrige måltider tilberedes i de enkelte huse sammen med det pædagogiske personale.

For at sikre beboerne en fleksibel bevægelighed i det daglige, har Botilbuddet 4 biler, som kan benyttes efter behov og ønske.

Økonomi

Botilbuddet er et takstfinansieret tilbud reguleret ud fra principperne i den regionale aftale for Region Sjælland.

Døgnpris for 2020 er 2350 kroner. Hertil kommer borgerens egenbetaling for boligen, samt sine leveomkostninger. Den enkelte kan indgå aftale med Botilbuddet om betaling for servicepakke vedrørende  kost, vask, vinduespolering med videre.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Husleje / mdr.: kr. 6.963 kroner
Her fratrækkes evt. boligstøtte.                                                  

Aconto:

Varme 250 kroner
El 500 kroner
Vand 300 kroner

Aconto opkrævningen er afhængig af tidligere forbrug og beløbene er derfor kun retningsgivende.

Der sker faktuel afregning for mer- eller mindreforbrug én gang årligt og priserne er gældende for 2021.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

Befordring af beboere for private ture i busser tilhørende botilbuddet.

Serviceniveau og retningslinjer for ledsagelse i botilbud Lejre kommune.

Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse for beboere på døgntilbud under ferie

 

                                      

 

 

Boligforeningen

Boligerne på Bramsnæsvig er en selvejende almen boligforening med egen bestyrelse, hvor OK Bolig A/S er foreningens ejendoms-administrator.

Bestyrelsen er repræsenteret ved 3 medlemmer samt en suppleant, som er pårørende til beboerne, samt en repræsentant fra kommunalbestyrelsen i Lejre kommune.

De aktuelle medlemmer i bestyrelsen

  • Formand: Lise Maj Geertsen
  • Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Clausen
  • Bestyrelsesmedlem: Marie Andersen
  • Politisk repræsentant i bestyrelsen for Lejre Kommune: Leif V Nielsen

Ledige boliger

Der er aktuelt ingen ledige boliger, men interesserede er meget velkommen til at kontakte forstander Michael Jørgensen, Tlf.: 21787672, mijo@lejre.dk .

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk