Medarbejdere

På Bramsnæsvig er der ansat ca. 35 personer i faste pædagogiske stillinger, hvoraf de fleste er pædagoger. Derudover er der tilknyttet 3-4 pædagogstuderende, 4 køkken- og servicepersonale, 1 pedel samt 3 ledere. Hertil kommer en skare af uundværlige løse vikarer.

Alle er medarbejdere med samme mål; nemlig at finde de bedste løsninger og få mest muligt ud af hver eneste dag – og hjælpe hinanden med dette, således at beboerne får det bedst mulige tilbud.

Det pædagogiske personales arbejdstid er i dagvagterne er typisk mellem kl. 6.30 - 15 og aftenvagterne   mellem kl. 14 – 23. Der arbejdes hver 2. weekend og der arbejdes i blandede vagter dag/aften i et 4 ugers rul.

Der er en fast stab af nattevagter. Der er 2 vågne nattevagter ad gangen fra kl. 23 - 08.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk