Kerneopgave og værdier

Bramsnæsvigs kerneopgave er at: Understøtte beboerne så den enkelte mestrer at agere i eget liv – ved hjælp til selvhjælp
Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til beboerne som enkeltindivider og som gruppe. Vi arbejder ud fra at medinddragelse og selvbestemmelse giver plads til beboerens individuelle behov, for på den måde at skabe det bedste grundlag for at tage ansvar og omsorg for eget liv og medbeboeres i den udstrækning de evner det.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk