Beboere

Beboerne spænder i dag aldersmæssigt fra midt i tyverne til midt i firserne.  

Alle beboere på Bramsnæsvig evner, nyder og udnytter i forskelligt omfang både at være i fællesskab med hinanden og være med sig selv uden personale ved deres side.

Ved indflytning tages der højde for om beboeren matcher den øvrige beboergruppe.

Alle beboere har en eller anden form for funktionsnedsættelse, fysiske handicaps, psykiatriske problemstillinger eller særlige kognitive, sociale og sproglige vanskeligheder. Da beboere med tiden når en høj alder tilstøder der også aldersrelaterede udfordringer til. Derfor modtager beboerne omfattende verbal og/eller fysisk hjælp og støtte til langt de fleste opgaver. Det kan være til personlig pleje, påklædning, spisning, kommunikation, aktiviteter, samvær, behovsafklaring, forflytning, økonomi, mv.

Så vidt det er muligt og giver mening for den enkelte, medinddrages den enkelte altid, i de daglige opgaver og funktioner vedrørende egen person og bolig.

Den pædagogiske og praktiske støtte der tilbydes på Bramsnæsvig, ydes efter servicelovens §§85 + 83.

For alle beboere udarbejdes der, på baggrund af den enkeltes sagsbehandler og deres §141, en Pædagogisk handleplan, mål og delmål samt beskrivelse af andre opgaver der kræver skriftlig dokumentation. I samarbejde med sagsbehandler afholdes der koordinerende handleplansmøder hver andet år, hvor §141 planen og den Pædagogiske plan/ mål/ delmål sammenholdes. Udover sagsbehandler, det pædagogiske personale og den faglige teamleder inviteres beboeren selv, dagtilbud og pårørende i det omfang der er interesse og det giver mening for den enkelte.

Mål/delmål bliver desuden løbende evalueret i grupperne/teams. Til understøttelse af den enkelte handleplans indsatsområder, benyttes i det daglige det elektroniske dokumentationssystem Sensum System.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk